Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Radca Prawny
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zadań Radcy Prawnego  należy w szczególności:
1) udzielanie opinii i porad prawnych,
2) informowanie Burmistrza i jego Zastępcy o:
- zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu,
- uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
3) uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, zwłaszcza zawarcie umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
4) nadzór prawny nad egzekucją należności Urzędu,
5) występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6) opiniowanie i aktualizacja rejestru prawa miejscowego,
7) prowadzenie szkoleń dla  pracowników Urzędu z zakresu stosowania przepisów prawnych.

Przy znakowaniu spraw na stanowisku pracy używanie symbolu „RP”.


Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017