Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Spraw Społecznych
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy i spraw społecznych należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjna i kancelaryjno – techniczna organów Gminy, w tym:
- nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów,
- udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,
- realizacja dostępu obywateli do dokumentów z prac organów Gminy,
2) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa zgodnie             z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
4) naliczanie i egzekwowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) organizacja przeprowadzania wyborów i referendum na terenie Gminy Tarnogród,
6) współpraca z Wojewódzkim Biurem Wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum,
7) prowadzenie spraw Gminy w zakresie organizacji bibliotek, instytucji kultury, sportu i turystyki,
8) rozpatrywanie i przedstawianie kierownictwu Urzędu projektów załatwienia spraw, wniosków, interpelacji z zakresu spraw własnych i zleconych przez Burmistrza,
9) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych spraw,
10) opracowywanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS w zakresie swoich obowiązków,
11) przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza opracowań, analiz i informacji z zakresu wykonywania zadań,
12) rozpatrywanie i przedstawianie kierownictwu Urzędu projektów załatwienia spraw, wniosków, interpelacji z zakresu spraw własnych i zleconych przez Burmistrza,
13) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych spraw,
14) opracowywanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS w zakresie swoich obowiązków,
15) przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza opracowań, analiz i informacji z zakresu wykonywania zadań,
16) wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miejskiej w Tarnogrodzie,
17) udzielanie odpowiedzi na wpływające do Urzędu wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Przy znakowaniu spraw na stanowisku pracy używanie symbolu „OS”.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Spraw Społecznych
Obowiązki:

Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy i spraw społecznych należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjna i kancelaryjno – techniczna organów Gminy, w tym:
- nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów,
- udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,
- realizacja dostępu obywateli do dokumentów z prac organów Gminy,
2) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa zgodnie             z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
4) naliczanie i egzekwowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) organizacja przeprowadzania wyborów i referendum na terenie Gminy Tarnogród,
6) współpraca z Wojewódzkim Biurem Wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum,
7) prowadzenie spraw Gminy w zakresie organizacji bibliotek, instytucji kultury, sportu i turystyki,
8) rozpatrywanie i przedstawianie kierownictwu Urzędu projektów załatwienia spraw, wniosków, interpelacji z zakresu spraw własnych i zleconych przez Burmistrza,
9) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych spraw,
10) opracowywanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS w zakresie swoich obowiązków,
11) przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza opracowań, analiz i informacji z zakresu wykonywania zadań,
12) rozpatrywanie i przedstawianie kierownictwu Urzędu projektów załatwienia spraw, wniosków, interpelacji z zakresu spraw własnych i zleconych przez Burmistrza,
13) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych spraw,
14) opracowywanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS w zakresie swoich obowiązków,
15) przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza opracowań, analiz i informacji z zakresu wykonywania zadań.

Przy znakowaniu spraw na stanowisku pracy używanie symbolu „OS”.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017