Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Tadeusza Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zadań stanowiska pracy ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) realizacja zadań Gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
2) realizacja zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
3) realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
4) realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych:
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
- zapewnienie ochrony fizycznej zabezpieczenia mienia i ochrony budynków Urzędu,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
- okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
- opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej  i nadzorowanie jego realizacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej,
5) realizacja zadań Gminy w zakresie zgromadzeń,
6) realizacja zadań Gminy w zakresie imprez masowych,
7) realizacja zadań Gminy w zakresie zbiórek publicznych,
8) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych.

Przy znakowaniu spraw używa się symbolu „WO".


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
Obowiązki:

Do zadań stanowiska pracy ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) realizacja zadań Gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
2) realizacja zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
3) realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
4) realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych:
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
- zapewnienie ochrony fizycznej zabezpieczenia mienia i ochrony budynków Urzędu,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
- okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
- opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej  i nadzorowanie jego realizacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- nadzór nad prowadzeniem kancelarii tajnej,
5) realizacja zadań Gminy w zakresie zgromadzeń,
6) realizacja zadań Gminy w zakresie imprez masowych,
7) realizacja zadań Gminy w zakresie zbiórek publicznych,
8) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych.

Przy znakowaniu spraw używa się symbolu „WO".

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017