Skład rady

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jan Pawlik Stanowisko: Przewodniczący Rady
Godziny przyjęć:

Pok. nr 11


kadencja 6 [2010-2014] 1
Edward Surmacz Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
Godziny przyjęć:

Pok. nr 11


kadencja 6 [2010-2014] 2
Anna Kuziak Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady
kadencja 6 [2010-2014] 3
Piotr Marczak Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 4
Józef Blicharz Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 5
Bernardyna Gurdziel Stanowisko: Radna
kadencja 6 [2010-2014] 6
Henryk Miśkowiak Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 7
Piotr Pięciorek Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 8
Ryszard Krzychowiec Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 9
Marek Konopka Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 10
Tadeusz Śmieciuch Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 11
Stanisław Kucharski Stanowisko: Radny
Telefon: tel. 84 6897161 fax. 84 6897731
kadencja 6 [2010-2014] 12
Marian Dołomisiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 14
Mariusz Grasza Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 15
Jan Abramek Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 16
Piotr Marczak Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Godziny przyjęć:

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1000 do 1230


kadencja 7 [2014-2018] 17
Jan Pawlik Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja 7 [2014-2018] 18
Anna Kuziak Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady
kadencja 7 [2014-2018] 19
Bogdan Krupczak Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 20
Ryszard Zając Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 21
Mariusz Grasza Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 22
Henryk Gleń Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 23
Marian Dołomisiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 24
Barbara Mazurek Stanowisko: Radna
kadencja 7 [2014-2018] 25
Zenon Krasowski Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 26
Marcin Markowicz Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 27
Bronisław Misiągiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 28
Paweł Dec Stanowisko: Radny
Telefon: 84 6897161
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 30
Ryszard Szponar Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 31
Dariusz Dołomisiewicz Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Email:
Godziny przyjęć:

Pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 10:00 do 12:30

Pokój nr 11


kadencja 8 [2018-2023] 32
Elżbieta Zań Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
kadencja 8 [2018-2023] 33
Łukasz Krupczak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja 8 [2018-2023] 34
Adam Pogorzelec kadencja 8 [2018-2023] 35
Mariusz Grasza kadencja 8 [2018-2023] 36
Łukasz Klucha kadencja 8 [2018-2023] 37
Czesław Larwa kadencja 8 [2018-2023] 38
Daniel Mazurek kadencja 8 [2018-2023] 39
Barbara Sarzyńska kadencja 8 [2018-2023] 40
Bronisław Misiągiewicz kadencja 8 [2018-2023] 41
Ryszard Krzychowiec kadencja 8 [2018-2023] 42
Piotr Pięciorek kadencja 8 [2018-2023] 43
Ryszard Szponar kadencja 8 [2018-2023] 44
Grzegorz Bukowiński kadencja 8 [2018-2023] 45
Łukasz Krupa kadencja 8 [2018-2023] 46
Bernardyna Gurdziel Stanowisko: Radna
kadencja 7 [2014-2018] 47