obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bronisław Misiągiewicz Stanowisko: Przewodniczący Komisji
1
Bogusław Koś Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
2
Grażyna Fido-Księżycka Stanowisko: Członek Komisji
3
Jan Pawlik Stanowisko: Członek Komisji
4
Zbigniew Korpal Stanowisko: Członek Komisji
5
Maria Kucharska Stanowisko: Członek Komisji
6
Ryszard Wlaź Stanowisko: Członek Komisji
7