Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Skład Komisji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Barbara Sarzyńska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
792 1
Łukasz Klucha Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
792 2
Elżbieta Zań Stanowisko: Członek
792 3
Łukasz Krupa Stanowisko: Członek
792 4
Bronisław Misiągiewicz Stanowisko: Członek
792 5
Adam Pogorzelec Stanowisko: Członek
792 6
Ryszard Szponar Stanowisko: Członek
792 7