Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Skład Komisji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Barbara Sarzyńska Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
792 1
Łukasz Klucha Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
792 2
Elżbieta Zań Stanowisko:Członek
792 3
Łukasz Krupa Stanowisko:Członek
792 4
Bronisław Misiągiewicz Stanowisko:Członek
792 5
Adam Pogorzelec Stanowisko:Członek
792 6
Ryszard Szponar Stanowisko:Członek
792 7